หมวดหมู่ทั่วไป > Electronics Room

วิธี Set Speed/จะพยายามรวมรุ่นต่างๆมา

(1/8) > >>

GOLF_RCR:
วิธี Set Speed  HobbyWing EZRUN เป็นภาษาไทย   

อันนี้คือคำแปลบนการ์ด Set

1. ตั้งค่าเดินหน้า/เบรค เดินหน้า/เบรค/ถอยหลัง หรือ โหมดรถไต่หิน

2. ตั้ง Auto เบรค มันจะเบรคให้เองตอนปล่อยคันเร่ง

3. ตั้งค่าให้สปีดตัดตอนไฟต่ำกว่าที่ตั้งไว้ต่อเซลล์
    เช่น ใช้ Lipo 2 cells ตั้งไว้ 3.0v./cell มันจะตัดที่ 6v.

4. ตั้ง Punch ออกเบา ออกแรง

5. ตั้งแรงเบรคสุงสุดที่สปีดจะจ่าย

6. ตั้งค่าความเร็วสูงสุดเวลาถอยหลัง

7. แรงเบรคเริ่มต้น

8. ตั้งค่าช่องว่างระหว่างเดินหน้า และ ถอยหลังหรือเบรค
   
9. ตั้งองศาไฟ (ค่ามากมอเตอร์จะมีรอบเพิ่มขึ้นแต่ร้อน)

10. ตั้งให้สปีดหยุดการทำงานเมื่อร้อนเกินหรือปล่อยไม่ให้ตัด


1. Running Mode         โหมดการทำงานเดินหน้าเบรคถอยหลัง แล้วแต่เลือกใช้
1.   Forward with Brake      เดินหน้า กับเบรคไม่มีถอยหลัง
2.   Forward/Brake with Reverse 20% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 20%)
3.   Forward/Brake with Reverse 30% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 30%)
4.   Forward/Brake with Reverse 40% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 40%)
5.   Forward/Brake with Reverse 50% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 50%)
6.   Forward/Brake with Reverse 60% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 60%)
7.   Forward/Brake with Reverse 70% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 70%)
8.   Forward/Brake with Reverse 80% (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   เดินหน้า เบรค  ถอยหลัง(แรง 80%)

2. Drag Brake Force (ทำงานเฉพาะ motor Brushless)   โหมดการเบรค Auto ทำงานเมื่อไกลรีโมทอยู่ตรงกลาง
1.   None  ไม่มีauto เบรค
2.   10%   เบรค 10% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
3.   20%   เบรค 20% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
4.   30%   เบรค 30% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
5.   40%   เบรค 40% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
6.   50%   เบรค 50% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
7.   55%   เบรค 55% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง
8.   60%   เบรค 60% เมื่อไกลอยู่ตรงกลาง

3. Punch Control  เพื่มความแรงในการออกตัว ยิ่งแรงมากยิ่งกระชาก เลื่อกเอาที่พอคุมได้  แรงไปก็ขับไม่เนียน
1.   Level 1 (แรงมากที่สุด) 
2.   Level 2
3.   Level 3
4.   Level 4
5.   Level 5
6.   Level 6 (แรงน้อยที่สุด)

4. Motor Type  ชนิดของมอเตอร์
   1. Brushed Motor  บรัส
   2. Brushless Motor บรัสเลส

5. Low Voltage Cut-Off  การติดของสปีดเมื่อโวลแบตต่ำ
1.   Disable  ไม่ตัด
2.   6.0v        ตัดที่ 6.0v
3.   6.2v
4.   6.4v
5.   6.8v
6.   7.0v

6. Over-Heat Protection   การตัดการทำงานของสปีดเมื่อร้อนเกิน ไม่รู้ว่าร้อนแค่ไหน
1.   Disable ไม่ตัด
2.   Enable   ตัด


วิธีการตั้งไกรีโมท กับสปีด EZRun / XERun

เปิดรีโมท
กดปุ่มเซ็ตที่สปีดค้างไว้ เปิดสวิทส์สปีด
รอจนไฟแดงกระพริบ ปล่อยปุ่มเซ็ต
กดปุ่มเซ็ตอีกที จะมีไฟกระพริบ 1 ทีพร้อมเสียง ติ๊ด ( ไกอยู่ทีกลาง/ ปล่อยไก/ Natural )
กดไกสุด กดปุ่มเซ็ตอีกที จะมีไฟกระพริบ 2 ทีพร้อมเสียง ติ๊ด ..ติ๊ด  ( ไกอยู่ทีเร่ง/เดินหน้าสุด )
ดันไกสุด กดปุ่มเซ็ตอีกที จะมีไฟกระพริบ 3 ทีพร้อมเสียง ติ๊ด ..ติ๊ด ..ติ๊ด( ไกอยู่ทีถอยหลังสุด )
จบการเซ็ตไกครับ

GOLF_RCR:
ZTW

Under Voltage............ตั้งคัตออฟ ค่าเป็น โวล์ท/เซล ลิโพ ตั้งที่ 3.0
Brake/Reverse Role.......ตั้งค่าถอยหลัง/เบรค ที่แสดงอยู่ เป็น เดินหน้า หยุด แล้วถอย ค่าอื่นต้องลองเปิดดูครับ
Motor Timing.............ตั้งค่า ไทม์มิ่งของมอเตอร์ อันนี้ไม่ทราบว่าควรเท่าไหร่
Inititial Acce...........ตั้งค่าการออกตัว หรือ การกำไก รถจะพุ่ออกแรง หรือ นุ่มนวล ที่ตั้งไว้เป็น ออกตัวแรง
Trottle Percent Reverse.....ตั้งค่าความแรงในการถอย ที่ตั้งค่าไว้ ถ้าดันไกสุด จะถอยที่ความแรง 50 %
Trottle Limit...............บ่ฮู้
Percent Braking.............บ่ฮู้
Percent Drag Brake..........บ่ฮู้
ESC Operating...............บ่ฮู้
Revers Rotation.............กลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์
Natural Range...............ตั้งค่าระยะว่างของไก ช่วงปล่อยไกกับกำไกหรือดันไก

GOLF_RCR:
วิธี Set Speed Nosram Matrix และ LRP Sphere TC  ครับ
สำหรับคนที่เล่นสปีดตัวนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย    
การเซ็ตสปีด Nosram Matrix  ISTC เหมือนกับการเซ็ตสปีด LRP Sphere TC

การตั้งค่ารีโมท
- ตั้ง EPA ของ เร่งและเบรค ให้มากสุด  (แนะนำให้ตั้ง 100% จะดีกว่า)
- ตั้ง EXP ของ เร่งเป็น 0
- ตั้ง Trim เร่ง ให้อยู่ตรงกลาง ไม่ติดเบรคหรือติดเร่ง

การเซ็ตไกสปีด
- เปิดรีโมท
- เปิดสวิทสปีด กดปุ่ม Set  ค้าง 3 วินาที แล้วปล่อย
- ปล่อยไกรีโมท กดปุ่มเซ็ต แล้วปล่อย
- เร่งไกสุด กดปุ่มเซ็ต แล้วปล่อย
- เบรคไกสุด กดปุ่มเซ็ต แล้วปล่อย

เซ็ตโปรแกรม
- เปิดสวิทสปีด + รีโมท
- กดปุ่ม Mode ค้าง 3 วินาทีแล้วปล่อย
- วิธีการเช็ค Value สังเกตุไฟน้ำเงิน  คือค่าของ Value   (กระพิบ 1 ครั้ง = Value 1 , กระพิบ 2 ครั้ง = Value 2 , etc... )
- วิธีการเปลี่ยนค่า Value ให้กดปุ่ม Set
- วิธีเปลี่ยน Mode ให้กดปุ่ม Mode
- วิธีออกจากการเซ็ตโปรแกรมให้ กดปุ่ม Mode ไล่ไปจนครบ 4 ครั้ง จะออกจากโหมดเซ็ต
    - Mode 1 เซ็ตค่าของแบต  
    - Mode 2 เซ็ต Punch ของ สปีด
    - Mode 2 เซ็ต ความถี่สำหรับมอเตอร์แปรง
    - Mode 3 เซ็ต Initial Brake
    - Mode 4 เซ็ต Auto Brake  

การเปลี่ยนโหมดระบบ Brushless กับ Brush เป็นแบบ Auto ให้บัคกรีสายไฟตามคู่มือได้เลย
ปล ได้นำข้อมูลมาคับ
-----------------------------------------------------------

NOSRAM Pearl ISTC XP.3

Features: เดินหน้า/เบรค ไม่มีถอยหลัง
---------------------------------------
เริ่มการ set
เปิดswitch

Mode1  
   กดปุ่ม Mode ค้่างไว้ 3 วินาที หรือมากกว่านั้น
  
จะมาอยู่ที่ Mode 1 เลือกว่าใช้แบตแบบ Lipo หรือ NiMH
  กดปุ่ม SET ทางด้านขวาเพื่อเลือก ว่าจะใช้ 1 หรือ 2  เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Mode เพื่อไปหัวข้อที่ 2
  วิธีการเช็ค Value สังเกตุไฟน้ำเงินคือค่าของ Value(กระพิบ 1 ครั้ง = Value 1 , กระพิบ 2 ครั้ง )
-------------------------------------------------------------------
Mode2
  
  ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จะ unLimit  
  กดปุ่ม SET ทางด้านขวาเพื่อเลือก ว่าจะใช้ 1 หรือ 2 หรือ 3-4-5-6-7-8-9-10  เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Mode เพื่อไปหัวข้อที่ 3
  วิธีการเช็ค Value สังเกตุไฟน้ำเงินคือค่าของ Value(กระพิบ 1 ครั้ง = Value 1 , กระพิบ 2 ครั้ง  ต่อไป กี่ครั้งก็นับเอาคับ )
---------------------------------------------------------------------
MODE3
 

 ตั้งค่าเบรค โดยการเบรค ด้วยตัวเอง โดยดันไก ไปด้านหน้าเพื่อทำการเบรค
 กดปุ่ม SET ทางด้านขวาเพื่อเลือก ว่าจะใช้ 1 หรือ 2 หรือ 3-4-5-6-7-8-9-10  เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Mode เพื่อไปหัวข้อที่ 4
  สังเกตุไฟน้ำเงินคือค่าของ Value(กระพิบ 1 ครั้ง = Value 1 , กระพิบ 2 ครั้ง  ต่อไป กี่ครั้งก็นับเอาคับ )
--------------------------------------------------------------------
Mode4

โหมดการเบรค Auto ทำงานเมื่อไกลรีโมทอยู่ตรงกลาง ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการบังคั [คล้ายๆ engineBake]
 สังเกตุไฟน้ำเงินคือค่าของ Value(กระพิบ 1 ครั้ง = Value 1 , กระพิบ 2 ครั้ง  ต่อไป กี่ครั้งก็นับเอาคับ )
 กดปุ่ม SET ทางด้านขวาเพื่อเลือก ว่าจะใช้ 1 หรือ 2 หรือ 3-4-5-6-7-8-9-10  เมื่อเสร็จแล้ว เมื่อเสร็จแล้ว จะทำการบันทึกค่าที่ต้องการ ให้กด Mode 1 ครั้งเป็นการบันทึกค่า
 [วิธีการ Check การตั้งค่าที่ทำการบันทึกไว้ วิธีการ Check การตั้งค่าที่ทำการบันทึกไว้]
  คำเตือน อย่าปิดสวิตช์ ESC ก่อนที่จะทำการบึนทึกเป็นอันขาด
  มิฉะนั้น การตั้งค่าล่าสุดจะไม่ถูกจดจำ ไว้ใน ESC  

GOLF_RCR:
ESC   MC230CR /MC330CR

สปีด MC230CR / MC330CR มีสองโหมด
โหมด 1: เดินหน้า-เบรค-ถอยหลัง (ตอนเปิด ไฟจะกระพริบ 1 ครั้ง)
โหมด 2: เดินหน้า-เบรค (ตอนเปิด ไฟจะกระพริบ 2 ครั้ง)
การเปลี่ยนโหมด ทำได้โดย กดปุ่มเซ็ทค้างไว้ แล้วเลื่อนสวิทช์เปิดสปีด แล้วจึงปล่อยปุ่มเซ็ท

การตั้งสปีดให้เข้ากับไกปืน
1. เปิดรีโมท
2. เปิด สปีด
3. ปล่อยไกรีโมท กดปุ่มเซ็ทสปีด 1 ครั้ง เป็นการตั้งตำแหน่งปล่อยไก
หลังจากนั้น ไฟสปีดจะกระพริบ __-__-__-__-__-__-__
4. กดไกรีโมทสุด อย่าปล่อยไกนะแล้วกดปุ่มเซ็ทสปีด 1 ครั้ง (กด-ปล่อย) ปล่อยไกได้ เป็นการตั้ง ตำแหน่งเร่งสุด
หลังจากนั้น ไฟสปีดจะกระพริบ __-_-__-_-__-_-__-_-__
5. ดันไกรีโมทสุด อย่าปล่อยไกนะแล้วกดปุ่มเซ็ทสปีด 1 ครั้ง (กด-ปล่อย) ปล่อยไกได้ เป็นการตั้งตำแหน่งถอยสุด หรือเบรคสุด
หลังจากนั้น ไฟสปีดจะกระพริบหรี่ๆ ครู่เดียวก็ดับไป เป็นอันเสร็จการตั้งค่า

การแสดงผลไฟ LED ของสปีด
ปล่อยไก ไฟสปีดดับ
เริ่มกดไก ไฟสปีดติด
กดไกสุด ไฟสปีดดับ

ปล่อยไก ไฟสปีดดับ
เริ่มดันไก ไฟสปีดติด
ดันไกสุด ไฟสปีดดับ
                             ----------อันนี้คัดลอกมาจากกระทู้เก่า USER Hero Member  ของ คุณป้อม.....คับ---------------

karakad:
ตามมาเก็บความรู้
ขอบคุณครับ :Y9:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version