หมวดหมู่ รถบังคับ > ห้องรถไต่เขา

รวม คะแนนการแข่งขันรถไต่ในปี้ที่ผ่านๆมาครับ

(1/1)

KHUNZa:
คะแนนการแข่งขันรถปีนป่าย ปีืที่ 2 สนามที่ 4 ครับ (หน้า 4) http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=6730.0

ตารางการแข่งขันเก็บคะแนนประจําปี 2009 ทั้ง Crawler และ Scale http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=5997.0

ตารางการแข่งขันเก็บคะแนนประจําปี 2010 ทั้ง Crawler และ Scale http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=10878.0

คะแนนการแข่งขันรถปีนหินประจําปี 2010 http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=13154.0

ตารางการแข่งขัน + คะแนน รถปีนหินและ TTC ปี 2011 http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=15355.0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version